Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig og farlig vei

Publisert av Heidi Wold Larsen 19:01, tor. 25 august 2011

Veien er så nedkjørt at det er en stor forhøyning midt i veibanen som bilene kan "subbe" nedi.Der har brøytebiler "revet" opp og av asfalten, så det nå er dype hull. Det er også mange små og store asfaltklumper som stadig blir revet av.Smal og mørk vei som nå er veldig farlig for gående,syklende og bilister.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no