Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det er flere hull i øvre sjikt av asfaltdekket på Torvmyrveien i område fra rundkjøringen ved Randaberg Arena og østover mot Harestad bedehus.

Publisert av Thom Fosselie 10:12, onsdag 3 mars 2021

Problemet er vedvarende og økende.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no