Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rottefelle ødelagt

Publisert av Thom Fosselie 13:14, onsdag 3 mars 2021

Ødelagt felle bør fjernes. Feller i Harestadmyra som ikke er i bruk bør fjernes.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no