Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fordypning med rist.

Rapportert anonymt 18:23, tor. 8 april 2021

Ca 10 cm dyp og bratt fordypning i asfalt rundt metallrist. Akkurat i svingen inn Mellomvegen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no