Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys på midt på dagen

Publisert av Trygve Flathen 14:40, tirsdag 13 april 2021

Sol og fint, men lyset er på i Hagatjernveien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no