Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vei. Hele veilengden.

Rapportert anonymt 21:51, ons. 14 april 2021

Veien er hullete og dårlig vedlikeholt nå og i hele vinter som har vert.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no