Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Innkjøring forbudt

Publisert av Sivert Skavlan 10:16, fre. 16 april 2021

Skilt sier innkjøring forbudt ved ferdsel mot sør/øst. Dette skiltet gjelder også for syklister. Om enveiskjøring gjelder (også for syklister), bør det føres opp med skilt om enveiskjøring. Om veien er ment for ferdsel i begge retninger for syklister, bør skiltet oppdateres med underskilt "gjelder ikke syklister". Slik det er nå, bryter man veitrafikkloven om man sykler mot skiltet, noe som igjen fører til at jeg som syklist mister respekt for tilsvarende skilt andre steder, som igjen kan skape trafikkfarlige situasjoner.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no