Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gedigent krater i vei.

Publisert av Bjørn Ivar 22:21, lørdag 17 april 2021

Gedigent hull i veien. Er i sporene der biler kjører og er potensielt farlig. Kan skade kjøretøy.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no