Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store dype hull i veien

Publisert av Kristoffer Bjørkmo Ellingsen 08:11, tir. 20 april 2021

Hele Rishagveien fra Langbakkveien og inn til Skansen-Krysset består av store dype hull. Man må kjøre sikksakk for å unngå skader på bilen. Det er utfordrende og møte biler i motgående felt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no