Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull og høye kanter i vei og forgjengerfelt

Rapportert anonymt 11:03, onsdag 21 april 2021

Både vei og fotgjenger overgang ved Prix er ødelagt. Hull, store kanter å forsere med bil og til fots.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no