Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Livsfarlig skolevei

Rapportert anonymt 22:04, ons. 21 april 2021

Veien har ikke gangfelt og det er fullt av hull. Dette leder alt for ofte til a bilistene ligger farlig nærme myke traffikanter, som i stor grad er skoleungdom! Vil Sør-Varanger at de skal bli værende må de nesten være i live og komme seg til skolen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no