Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

For høy farts grense

Rapportert anonymt 01:32, torsdag 22 april 2021

For høy fartsgrense i forhold til bebyggelse, masse barn, farlig kryss på langfjordveien mot hovedvei og skolevei. Tungtrafikk kjører ofte for fort og annen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no