Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende stikkrenner etter fiber utbygging

Publisert av Lars Anders Olsen 08:56, torsdag 22 april 2021

Det ble gravet ny fiber i gaten, og entreprenør fjernet stikkrenner under alle innkjørsler, slik at vannet nå renner etter veien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no