Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys nest innerst er pære ødelagt. Lyser litt. Så blir det mørkt. Bytte pære kanskje?

Publisert av Tor ståle Solli 21:03, fre. 23 april 2021

Gatelys, pære gåend.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no