Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende / ikke fungerende grind, behov for skilting

Publisert av Torgeir Westrum 20:56, mandag 26 april 2021

Grinda i enden av Lauvtjernveien er ødelagt. Den kan ikke lukkes eller stenges skikkelig. Det foregår mye ulovlig kjøring med både biler mopeder på grusveien og turveien lengre opp, sommer som vinter. Det er behov for å utbedre grinda og sette opp tydelig eller skilting, da kjøringen er til fare og sjenanse for turgåere og barn som leker i området. Jeg antar veien og Stian regnes som utmark, og at kjøring ovenfor grinda er forbudt etter friluftsloven.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no