Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler feiing 20 meter på fortau/sykkelfelt

Publisert av Roy Hojem 08:34, tirsdag 4 mai 2021

Fortauet langs kirkegården er strøkent feid, bortsett fra ca. 15-20 meter i svingen akkurat der Kirkegårdsveien og Presteveien møtes. Ligger masse sand og løv der. Kanskje bare en forglemmelse? Fort gjort å feie over neste gang feiebilen kjører forbi.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no