Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store ujevnheter på start og slutt av broløp.

Rapportert anonymt 19:24, tirsdag 4 mai 2021

Bruen på veien ned mot Svingen før Vallersveien fra Drammen har betydelige skader på start og slutt av broløp. Biler må tilnærmet bråbremse for å unngå store materielle skader på bil. Dette kan medføre til særdeles trafikkfarlige situasjoner der det kan oppstå alvorlige personskader da fartsgrensen på stedet er 60 km/H. Ønsker at dette blir fikset snarest mulig. Kan løses med å jevne ut med asfaltering.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no