Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kummen utenfor nr 160 har sunket ned

Publisert av Morten Omtvedt 21:39, tir. 11 mai 2021

Kummen utenfor nr 160 har sunket ned

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no