Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store nivåforskjeller

Publisert av Cecilie Åmås 20:54, tir. 18 mai 2021

Hei. Bilene som kjører her tar nedi. I går velta ett barn på sykkel pga dårlig veg ..

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no