Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lang rettstrekning, høy fart, uoversiktlig, mange barn

Rapportert anonymt 23:09, tirsdag 25 mai 2021

En stor barnehage i enden av gaten medfører mye trafikk. Det er svært uoversiktlig i gaten, og det bor mange barneskoleelever i gaten. Sendte henvendelse til kommunen, hvor vi ba om fartsdumper, for tre år siden. Fikk bekreftelse på at saken var mottatt, men har ikke mottatt noe svar. Det har vært mange nestenulykker med barn, og vi som bor her preges av dette.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no