Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dype hull i Olavsgate.

Rapportert anonymt 20:20, onsdag 26 mai 2021

Mange dype hull i hele innkjøringen til Raumyrveien fra Olavsgate og videre innover gata. Veldig skummelt på sykkel eller i bil når det er mørkt eller når det er fulle søledammer. Stor fare for skader på både folk og fremkomstmiddel.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no