Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store og små steiner ramler ned i vei

Publisert av Asbjørg betten 21:12, søndag 30 mai 2021

Veien ble endret ab statens veivesen da det ble bygd gang og sykkelvei. Det raser ned store og små steiner hele tiden noe som er farlig for biler og mennesket. Hvem har ansvaret for dette.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no