Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig sikt i kryss som hindres av vegetasjon.

Publisert av Hans Olav Hellesøe 13:31, tir. 1 juni 2021

Det er dårlig sikt i krysset i vegen fra skulen og ut i gamlevegen. Trær bak gjerde hindrer sikt, veldig uheldig for alle som ferdes her, men som kan medføre alvorlig ulykker for barn som går der til og fra skulen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no