Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Søkk/hull i vein

Publisert av Frank Olav Meisingset 11:36, fre. 4 juni 2021

Stort søkk i veien foran Tørset Bil

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no