Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Glass-skår

Rapportert anonymt 23:23, tirsdag 8 juni 2021

Det ligger glass-skår i gang og sykkelstien som gjør denne lite brukbar for syklister. Gjelder strekningen Rundkjøringen Storemyrlia / 402 og ned til der 402 og G/S er adskilt med grøntareal.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no