Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere store hull i veien-fare for billister og syklende

Rapportert anonymt 19:35, tor. 10 juni 2021

Det har vært flere store hull utenfor Thoning Owesens gt 19 det siste året. Trafikkfarlig for billister, og i enda større grad for syklende og folk på sparkesykkel. Dette er en gjennomgangsgate fra busstoppet ved Dalen hageby. Observere ofte nestenulykker der syklende ikke ser de dype hullene i veibanen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no