Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veldig høyt gress og busker forhindre sikt i vegkryss Skeisleira-Skeisstøa

Rapportert anonymt 11:27, tir. 22 juni 2021

Farlig situasjoner oppstår daglig, fordi kjørende som kommer fra Skeisleia/Skeisbotnen (barnehage), ikke kan se evt kommende biler fra høgre som kommer fra Skeisstøa før de er i krysset.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no