Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange gatelys som ikke er påslått klokken 0.15.

Publisert av Stian Svanes Kristiansen 00:16, tor. 24 juni 2021

Fire-seks gatelys som ikke lyser ved innkjøringen til eldrebolig og Roligheden skole.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no