Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Viser her til vegloven paragraf 31.

Rapportert anonymt 14:52, søn. 27 juni 2021

Et gjentagende problem i hele Staupslia.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no