Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Grener hindrer sikt

Publisert av Rose Sundsbø Johnsen 17:05, ons. 7 juli 2021

Busk/greiner i veigrøft hindrer sikt inn Linerleveien fra Svaneveien. Trafikkfarlig

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no