Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Svært hullete vei

Rapportert anonymt 10:03, ons. 28 juli 2021

Instøyveien er i en elendig forfatning! Lite farbar for både sykler og biler. Slaghull og «vaskebrett» medfører stor slitasje på kjøretøy. Kreves en skikkelig oppgradering - utbedringen etter forrige skarping av veien varte til første regnskyll... 12 husstander bruker veien daglig. Vi har i tillegg til problemet med hullete vei (stort sett hele året) også støvplager vår og sommer. Vi håper nå at veien prioriteres for fast dekke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no