Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kantslått bør utføres

Publisert av Ingrid Midtsundstad 17:14, søn. 1 august 2021

Kantslått langs gang og sykkelsti bør utføres- for å gjøres oversiktlig før skolestart. Buskas henger også ut i gangfelt. Uoversiktlig ifob med kryssing av gangfelt til skole!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no