Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Parkering langs og i Dalstuvegen

Rapportert anonymt 16:25, fre. 6 august 2021

Bilforretningene i Dalstuvegen bruker vegen til å parkere bilene i. De parkerer OFTE på begge sider av vegen fra midt på dagen til langt på kveld. I tillegg er det mange biler, varebiler, busser, lastebiler, gående og syklister som bruker denne vegen, og det er veldig irriterende å måtte stoppe og vente for å komme forbi. En bil har stått parkert langs vegen i flere uker nå. Og de parkerer på skrå, tvers og uti vegen langs hele strekningen. På ettermiddagen ser det ut som det er "treff" der,- og lastebilene som leverer varer bortover der har problemer med å komme forbi.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no