Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys lyser ikke

Rapportert anonymt 21:43, fre. 6 august 2021

Gatelyset her har sluttet å virke, resten av lysene i gata lyser.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no