Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig asfalt til fare for syklister

Publisert av Lene Kværne-Nielsen 19:07, man. 9 august 2021

Asfalten smuldrer og løse deler er til fare for syklister

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no