Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull på fortau og i vei.

Publisert av Camilla Stensletten 22:06, man. 9 august 2021

Hull i fortau som «raser» ut.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no