Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

8-10cm dype huller på Kaldklovaveien.

Publisert av Line Raustein 00:20, tir. 31 august 2021

Huller i veien over flere uker

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no