Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

DYPE SPOR i veien, biler skraper nedi

Rapportert anonymt 22:56, ons. 1 september 2021

Dype hjulspor i veibanen, generelt mye humper etter veiarbeid, det er tømt et lass med sand men ikke avrettet. Gatelys har sluknet etter delvis grøfterens.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no