Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tre dekker gatelys, GS-vei er mørk

Rapportert anonymt 07:50, fre. 3 september 2021

Vegetasjon vokser ut i GS-vei og dekker gatelys.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no