Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys på skolevei virker ikke

Publisert av Hans martin 12:29, man. 6 september 2021

Gatelyset har vært slukket i flere måneder. Nå kommer mørke hlsten og skoleveien burde være opplyst.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no