Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Støyskjerm er defekt

Rapportert anonymt 16:37, man. 6 september 2021

Støyskjerm er defekt i den eldste delen oppi bakken

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no