Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lys langs gangvei er defekt

Rapportert anonymt 20:58, ons. 8 september 2021

Lys langs gangvei er defekt. Har vært sånn i ett par uker.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no