Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys i Vognvegen blinker (på siden inn mot Hesteskoen)

Rapportert anonymt 23:09, fre. 10 september 2021

Gatelys blinker i Vognvegen (utenfor hesteskoen 14)

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no