Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler gangsti/fortau. Smal vei med stor trafikk.

Publisert av Karsten Gilje 13:53, søn. 12 september 2021

Barn som bor på «Heio» må gå denne veien for å komme seg til busstopp. Grunnet økende trafikk bør det lages fartau/gangsti. Eventuelt alternative løsninger når det gjelder busstopp.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no