Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglar rist over kum. Grave opp/fjerne jord som blokkerer for røyr.

Publisert av Inge 18:40, man. 13 september 2021

Kum/ hol ned til dreneringsrøyr manglar rist/ lokk. Farleg for mjuke trafikkantar, syklister. Bilar kan køyre nedi. Må dekkjast til med rist eller lok. Det har komme jord nedi som dekkar for røyret.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no