Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tre dekker gatelys, GS-vei er mørk

Rapportert anonymt 09:58, ons. 15 september 2021

Tre dekker gatelys, GS-vei er mørk. Vegetasjon vokser også langt ut i GS-vei og tar viktig plass for myke trafikanter.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no