Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Trær og busker ut i veien, buss

Rapportert anonymt 09:07, fre. 17 september 2021

Trær og busker henger ut i veien. Dette gjør veien unødvendig smal der bussen kjører. Dette er et boligområde med eldre og barn som leker og ferdes til og fra skole. Buss og biler kjører fort nok og gjør at det kan oppstå farlige situasjoner, særlig når veien blir smalere.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no