Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys står og blinker

Publisert av kjell hauge 08:06, man. 20 september 2021

Gatelys står og blinker Kjell hauge 99579716

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no