Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys i Vinnavegen forbi rasteplass og rundkjøringer fungerer ikke

Publisert av Tore Sæbø 22:05, man. 20 september 2021

Gatelys i Vinnavegen forbi rasteplass og rundkjøringer fungerer ikke. Samme langs William Holmens veg. Fv 6810

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no