Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Bil parkert på fortau

Rapportert anonymt 09:23, fredag 24 september 2021

Det pågår oppussing og parkering på fortauet skjer nesten daglig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no